Dashboard

Thống kê lúc 17/01/2020 20:06

Số lượng VNDC phát hành
69,300,000,000 VNDC
Tổng người dùng
4,579 Người dùng
Số ví chứa VNDC
43,362 địa chỉ
Số lượng lần giao dịch
97,089

Tài sản đảm bảo

Ngân hàng
69,301,863,426 VND
198,095.000000 USDT
5,881.785579 USDT
Bất động sản
-- VNDC

Giao dịch

Txn Hash Date From To Quantity
Transaction Number Date From Account To Account Quantity