Dashboard

Thống kê lúc 28/02/2020 02:36

Số lượng VNDC phát hành
120,741,454,400 VNDC
Tổng người dùng
17,298 Người dùng
Số ví chứa VNDC
53,592 địa chỉ
Số lượng lần giao dịch
118,670

Tài sản đảm bảo

Ngân hàng
120,743,317,826 VND
198,095.000000 USDT
26,510.142569 USDT
Bất động sản
-- VNDC

Giao dịch

Txn Hash Date From To Quantity
Transaction Number Date From Account To Account Quantity